Проходихме в България, достигнахме до проекти на четири континента

Фокусът върху възобновяемите енергийни източници досега винаги е бил свързан с реализацията на самите проекти, цената и околната среда. Как стана така, че се насочихте към застраховането на такива проекти?

През 2011 г. бяхме потърсени от германски инвеститор, който беше закупил соларен проект и търсеше застрахователен продукт, отговарящ на няколко специфични изисквания. След кратко проучване сред застрахователите в България установихме, че тази материя ни е както чужда, а освен това е и много интересна и любопитна – нещо различно от водещото автомобилно застраховане за България. В този момент решихме, че е добра идея да специализираме в дадена ниша и да предлагаме продукти, тясно насочени за фотоволтаиката. Така вече повече от 11 години застраховаме ВЕИ проекти в Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

Какви са основните рисковете пред една соларна или вятърна централа?

– Опитът ни показва, че основният риск за соларните електроцентрали е високото напрежение вследствие на гръмотевична буря/индиректна или директна мълния. Около 60% от всички застрахователни събития, които регистрираме на наши клиенти, са в резултат на тези рискове.

Освен материални щети покривате ли и производствени? Знаем, че ВЕИ са много зависими от метеорологичните условия и понякога може да не успеят да изпълнят плановете си за производство на ток, което да доведе до проблеми с клиентите.

– Разбира се, освен традиционните покрития “Всички рискове” на материални загуби и “Прекъсване на дейността” от началото на 2022 година пласираме и един нов за нашия пазар риск – “Намален добив”, т.е. гарантираме производството на соларната централа (Р50 от симулацията). В случай че реалният добив на фотоволтаичния парк е под 90% от прогнозния, застрахователят ще изплати обезщетение на инвеститора – финансов инструмент за банки и лизингови компании, чрез който се гарантира паричният поток по погасителния план на кредитополучателя.

Членството ни в редица водещи в Европа и ЦИЕ соларни асоциации ни дава възможност да установяваме и дефинираме специфичните нужди на нашите клиенти. В голямата си част сме успели да ги отразим и заложим в общите условия на застрахователния ни продукт Solar and Energy Storage Insurance – загуба на доход вместо на печалба, индиректно попадение от мълния, вътрешен дефект на соларното оборудване и други.

Не на последно място трябва да отбележим, че застрахователната компания, с която екслузивно си партнираме по този застрахователен продукт за Централна и Източна Европа, е Colonnade Insurance S.A. – единственият застраховател на българския пазар с кредитен рейтинг “А-” присъден от агенция AM BEST. Това дава на нашите клиенти едно допълнително спокойствие за финансова стабилност и увереност, че са избрали правилния партньор за инвестиционното си намерение.

А как се оценяват конкретните рискове? Имат ли значение например държавата, локацията, размерът на централата?

– В нашата индустрия локацията на застрахователния обект винаги е от определящо значение при калкулацията на премията, която клиентът трябва да заплати. Има държави с повишен риск “Земетресение”, други – “Кражба”, а трети – “Наводнение”. Мащабът на соларния проект също оказва влияние върху крайната тарифа – застраховката на една малка – няколко kWp, централа винаги ще бъде по-скъпа в процентно съотношение спрямо една 10, 50 или 100 MWp ФЕЦ. За да успеем да предложим работещо и конкурентно ценово решение на нашите клиенти с различни соларни портфолиа, ние от РЕИБ осигуряваме т.нар. Master Policy – договаряме еднакви условия за всички централи на инвеститора независимо от единичната мощност на даден проект.

Масова практика ли е да се застраховат ВЕИ мощности или по-скоро това е тенденция, която сега набира популярност?

– Според мен тук трябва да разделим въпроса на две части – централи в експлоатация и проекти, които са в процес на изграждане. Първите – с капацитет над 200 – 300 kWp, се застраховат почти винаги, независимо дали има банка бенефициент, или няма.

По време на изграждане обаче тенденцията в България все още е да се спестява от застраховка “Всички рискове по време на строителство” (СМР), независимо от факта, че за последните шест месеца при клиентите ни в Европа в РЕИБ отчитаме повече застрахователни събития във фаза изграждане – “Кражба” и “Буря” са едни от най-често срещаните събития.

По друг начин стои въпросът при инвеститорите на големи фотоволтаични централи. Застраховка СМР е задължително условие във всеки договор за изграждане и фактът, че от началото на тази година сме застраховали проекти по време на изграждането им с капацитет 65 MWp в България, 156 MWp в Румъния, 328 MWp портфолио в Дания, 332 MWp портфолио в Италия, 25 MWp в Полша, само потвърждава твърдението ни.

В България има ли интерес към вашите услуги? Знаем, че сега започва период на масово изграждане на нови ВЕИ.

– България е пазарът, от който проходихме и благодарение на нашите клиенти тук успяхме да достигнем до проекти на четири континента. Да, услугите на РЕИБ се търсят в страната ни и пазарният дял от около 25% от всички застраховани соларни проекти доказва това. Както посочих, само преди месец ни се довери още един голям инвеститор – ФЕЦ с капацитет 65 MWp и с възможност за нови мощности. Смятам, че тепърва ще разширяваме портфолиото си от клиенти, тъй като бизнесът в България се научи да търси и избира качествената застрахователна услуга, която максимално ще защити инвестицията му.

Може ли да посочите някакви ценови рамки за конкретни застраховки? Например според мащаба на съответния проект и според вида на мощностите.

– Трудно бих определил ценови рамки, тъй като това е работа на застрахователя, но със сигурност по отношение на стандартните покрития сме конкурентни на пазара спрямо останалите колеги. Относно специфичното покритие “Намален добив” бих предоставил следния пример: при ФЕЦ с мощност 1 MWp и прогнозно производство 1300 MWh при цена на изкупуване 100 €/MWh годишната премия би била в размер на около €390.

С кои застрахователни компании работите?

– Вече споменах един от основните ни партньори за Централна и Източна Европа – регистрираният в Люксембург застраховател Colonnade Insurance S.A. Разбира се, за да успяваме да покрием нуждите на чуждестранните ни клиенти, работим със застрахователни компании от Германия, Дания, Италия, Полша, Румъния, Англия, САЩ, Сингапур.

Повече информация на: https://reib-us.com/solar-under-performance-guarantee/

Цялата статия прочетете тук.