Щети и Загуби

От съображения за сигурност ще ви изпратим потвърждението на щетата и всякаква допълнителна комуникация на имейл адреса, посочен във формуляра за кандидатстване за гаранция.

Имате нужда от помощ?
Свържете се с представител на отдел "Обслужване":

(+359) 89-996-9647

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Удължена гаранция на инвертора