Биогаз и биомаса електроцентрали

Биогаз и биомаса електроцентрали

Биомасата е изключително разрастващ се възобновяем енергиен източник, но идва с набор от рискове. Въз основа на последния анализ, електроцентралите на биомаса представляват голяма част от алтернативната енергия в Съединените щати. Хората са изненадани от този факт, защото вятърната и слънчевата енергия получават целия фокус.
По-старите електроцентрали, особено работещите с въглища, наскоро бяха преустроени частично или изцяло за изгаряне на биомаса. В резултат на това възникват значителни опасения за управление на риска и застраховането.
Напоследък в Северна Америка и други страни се планират по-големи съоръжения за биомаса в търговски мащаб. Други трудности възникват в резултат на тези фактори, като финансиране на проекти и надеждност на източника на гориво.
biomass insurance bio energy factory
biomass
Строителство и монтаж
Застраховка отговорност на работодателя
Застраховка гражданска отговорност
Грешки и пропуски (E&O)
Застраховка Всички рискове на изпълнителите
Забавяне на застраховка за стартиране/напреднали печалби
Застраховка на транспортни стоки / морска застраховка
Застраховка отговорност за околната среда
Правни разноски
Застрахователно покритие за всички рискове за инсталации / оборудване
Застраховка загуба на приходи (покритие за прекъсване на дейността)
Правни разноски
Търговска марка REIB R

Защо да изберете нас?

  • Ние сме специалисти в областта на соларното застраховане
  • Гарантирана 24-часова комуникация: онлайн формуляри за щети; отговор на всяко запитване в рамките на 24 часа; наличие на старши съветник
  • Работим само със застрахователни компании с кредитен рейтинг А-
  • Ние можем да предоставим соларен застрахователен пакет за вашата фотоволтаична централа в целия свят
  • Ние разбираме вашия бизнес
  • Ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите клиенти са доволни от услугите ни.
  • Ние можем да направим вашия фотоволтаичен проект по-изгоден за банкиране

Запазете час за среща с нашите експерти