Гаранция на соларния добив

Застраховката за гарантиране производството на ФЕЦ превръща всеки соларен проект по-изгоден за банкиране.

Renewable Energy Insurance Broker предоставя достъп до застрахователен продукт, който да защити Вашата соларна инсталация от допълнителни финансови загуби, поради по-ниска от очакваната производителност на соларната електроцентрала.

REIB е установил партньорство с водещи световни застрахователни компании, за да подпомогне нуждите на нашите клиенти. "Застраховка на добива на соларна електроцентрала" може да спести милиони евро на инвеститори и мениджъри на активи в случай, че фотоволтаичната инсталация произведе количество електроенергия под очакваното ниво.

solar panels green field

Застраховката на добива на соларна електроцентрала:

 • Намалена глобално слънцегреене в спрямо това от симулацията.
 • Намалена производителност на компонентите на централата в сравнение с минималната производителност на производителя.
 • Над средното или прекомерно износване.
 • Покритието Намален Добив се задейства, ако действителното годишно производство е под 90% от прогнозното, след което се изплаща обезщетение максимум до 30% от прогнозирания добив.
 • Използва се доклад за симулация на добив като основа за определяне на застрахователната сума (PVsyst, PVGIS, PVWatts или еквивалент).
 • Намален Добив не може да възникне от повреда на имущество или оборудване.
 • Щетата винаги се изчислява на годишна база.

Основни ползи от Застраховката на добива на соларна електроцентрала

 • Застрахователно решение от застрахователни компании с рейтинг "A"
 • Достъп до по-ефективен капитал
 • Защита на приходите на електроцентралата
 • Подобрена кредитоспособност
 • 90% от очакваното годишно производство на електроенергия е гарантирано
 • По-изгодни условия за финансиране от кредитори, финансови институции и банки
Изтеглете отчет

Запазете час за среща с нашите експерти