Условия за ползване и документи

Тези „Условия за ползване” са последно актуализирани на 20 май 2020 г. Ако има актуализация, изменение или промени в нашите „Условия за ползване” те ще бъдат публикувани на тази страница

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪП ДО REIB-US.COM

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЛИЦЕНЗ

 

Приемане на „Условията за ползване”

Добре дошли в уебсайта на Renewable Energy Insurance Broker („REIB“, „ние“, „нас“ или „наш“). Следните правила и условия (заедно с всички документи, посочени в тях) („Условия за ползване“) се прилагат при вашето използване и достъп до www.reib-us.com, неговите поддомейни и всяко съдържание, функционалност и услуги, достъпни от сайта (уебсайтът").

 

Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате уебсайта. Използвайки уебсайта, вие приемате и се съгласявате да спазвате тези „Условия за ползване” и нашата „Политика за поверителност”, чиито условия са включени в тези „Условия за ползване”. Ако не искате да се съгласите с тези „Условия за ползване” и „Политиката за поверителност”, трябва да излезете от уебсайта.

 

Промени в „Условията за ползване”

Възможно е да преразглеждаме и актуализираме тези „Условия за ползване” при нужда от наша страна. От вас се очаква периодично да проверявате тази страница, за да се информирате за всички направени от нас промени, защото те са задължителни за вас. Можете да разберете дали тези „Условия за ползване” са променени или актуализирани, като проверите датата на влизане в сила, която се появява по-горе. Използването на уебсайта след публикуването на ревизираните „Условия за ползване” означава, че приемате и се съгласявате с промените.

 

Renewable Energy Insurance Broker

Уебсайтът е собственост и се поддържа от Renewable Energy Insurance Broker от негово име.

 

Наличност на продукти и услуги

В съответствие с редица застрахователни закони и други регулаторни ограничения, застрахователните продукти и услуги, посочени на уебсайта, може да не са налични или подходящи за всички юрисдикции и може да не се предлагат от всички застрахователи в рамките на Renewable Energy Insurance Broker.

 

Освен както е изрично посочено, информацията, съдържаща се на този уебсайт, не е оферта за продажба или покана за закупуване на застрахователен продукт или друг продукт или услуга от Renewable Energy Insurance Broker. На вас ви се предоставя информация за нашите продукти и услуги, за да можете да научите повече какви продукти обикновено предлага REIB. Моля, свържете се с определен представител на REIB или с вашия брокер, за да разберете кои продукти и услуги са достъпни за вас във вашата юрисдикция. Можем да правим подобрения и/или промени в продуктите, услугите и/или програмите, описани на този уебсайт по всяко време без предизвестие.

 

Уебсайтът не изменя, променя или допълва застрахователна полица. Консултирайте се с действителната политика, вашия консултант или се свържете с нас за името на застраховател, който може да ви предостави подробности относно правила, условия, покрития, изключения, продукти, услуги и програми, които може да са ви достъпни. Вашата допустимост за конкретни продукти и услуги зависи от окончателното определяне на квалификациите за поемане и приемане от поемащата компания на REIB, предоставяща такива продукти или услуги.

 

Достъп до уебсайта и сигурността на акаунта

Достъпът до уебсайта е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттеглим или променим всяка услуга, която предоставяме на уебсайта, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина целият или част от уебсайта е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

Unauthorized access to or use of the Website is a breach of these Terms of Use and a violation of law. You agree not to access the Website by any means other than through the World Wide Web by accessing our Website with a standard Internet browser (e.g. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Mobile browsers, etc.). The Website, its content and any software relating thereto is further subject to Bulgarian export controls.

By accessing and using the Website and its content, you represent and warrant that you are not located in, under the control of, or a national or resident of any country from which access of the Website would be prohibited under Bulgarian law or on any prohibited or restricted list of the United States government or otherwise in violation of export control laws or regulations. The Website is not intended for children under the age of eighteen. By accessing and using the Website you warrant and represent that you are at least eighteen years of age.

 

Забранени употреби

Можете да използвате уебсайта само за законни цели и в съответствие с настоящите „Условия за ползване”. Вие се съгласявате да не използвате уебсайта:

In any way that violates any applicable national, local or international law or regulation (including, without limitation, any laws regarding the export of data or software to and from Bulgaria or other countries).

За предаване или осигуряване на изпращането на всякакъв рекламен или промоционален материал, включително всякаква „нежелана поща“, „верижно писмо“ или „спам“ или всяка друга подобна молба.

Да се представяте или да се опитвате да се представяте за REIB или служител на REIB, друг потребител или физическо или юридическо лице (включително, без ограничение, използването на имейл адреси, свързани с което и да е от изброените по-горе).

За участие в каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства използването или удоволствието от някого на уебсайта или което, както е определено от нас, може да навреди на REIB потребителите на уебсайта или да ги изложи на отговорност.

Освен това вие се съгласявате да не:

Използвате Уебсайта по начин, който може да деактивира, претовари, повреди или навреди на сайта или да попречи на използването на Уебсайта от която и да е друга страна, включително способността им да участват в дейности в реално време чрез Уебсайта.

Манипулирате или по друг начин показвате уебсайта чрез използване на рамкиране, копиране или подобна навигационна технология.

Свързвате уебсайта или друг пособ, който би могъл да навреди на нашата репутация или да се възползва от нея, или по какъвто и да е начин, който предполага някаква форма на асоцииране, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такава не съществува.

Използвате всякакъв вид ръчен процес за наблюдение или копиране на който и да е материал на уебсайта за друга неупълномощена цел без нашето предварително писмено съгласие.

Използвате всяко устройство, софтуер, които пречат на правилната работа на уебсайта.

Въвеждате вируси, троянски коне, “worms”, “logic bombs” или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.

Опитвате да получите неоторизиран достъп, да се намесите, повредите или прекъснете която и да е част от уебсайта, сървъра, на който се съхранява уебсайтът, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с уебсайта.

Атакувате уебсайта чрез атака за отказ на услуга.

В противен случай се опитайте да попречите на правилното функциониране на уебсайта.

 

Разчитане на публикуваната информация

Информацията, представена на или чрез уебсайта, се предоставя единствено за общи информационни цели. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане на такава информация е строго на ваш собствен риск. Ние не поемаме отговорност относно каквото и да е разчитане на информацията от вас или друг посетител на уебсайта, или от всеки, който може да бъде информиран за част от съдържанието му.

 

Уебсайтът може да съдържа изявления за бъдещето. Всички писмени или устни изявления, направени от или от името на REIB или някой от неговите филиали, отразяват настоящите възгледи по отношение на бъдещи събития и финансови резултати. Тези прогнозни изявления са обект на несигурност и присъщи рискове, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати от тези, съдържащи се във всяко прогнозно изявление.

 

Правата на интелектуална собственост

Цялото съдържание на уебсайта (включително цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео и аудио) и дизайна, подбора и подреждането му са собственост или лицензирани от REIB и са защитени от българските и международните закони относно авторските права, търговските марки и друга интелектуална собственост или права на собственост.

 

Имате право да използвате уебсайта само за лична употреба. Не трябва да копирате, модифицирате, създавате подобни изявления, публично показвате или пресъздавате, препубликувате, изтегляте, съхранявате или предавате който и да е материал на уебсайта без нашето предварително писмено съгласие, освен за: (i) временно съхраняване на копия на такива материали в RAM; (ii) съхраняване на файлове, които автоматично се кешират от вашия уеб браузър за целите на подобряване на функционалността; или (iii) отпечатане на страници от уебсайта за лична одобрена употреба.

 

Вие не трябва: (i) да променяте хартиените или цифровите копия на каквито и да е материали от уебсайта; (ii) да използвате всякакви илюстрации, снимки, видео или аудио файлове или всякакви графики отделно от придружаващия текст; или (iii) да изтриете или промените всякакви бележки за авторско право, търговска марка и други права на собственост, появяващи се върху тези материали.

 

Не трябва да възпроизвеждате, продавате или използвате за търговски цели която и да е част от Уебсайта, достъп до Уебсайта или използването на Уебсайта или всякакви услуги или материали, достъпни чрез Уебсайта, без да получите лиценз за това от нас.

 

Ако отпечатате, копирате, модифицирате, изтеглите или използвате по друг начин която и да е част от уебсайта в нарушение на Условията за ползване, правото ви да използвате уебсайта ще бъде прекратено незабавно и вие трябва, по наша преценка, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Никакви права на собственост или дялове в или към уебсайта или каквото и да е съдържание на уебсайта не се прехвърлят на вас и всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от REIB. Всяко използване на уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите „Условия за ползване”, е нарушение на тези „Условия за ползване” и може да наруши законите за авторското право, търговската марка и други.

 

Нашите търговски марки

Нашето име, термините Renewable Energy Insurance Broker, логото на REIB и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани са търговски марки на Renewable Energy Insurance Broker или неговите филиали или лицензодатели. Не трябва да използвате такива знаци без нашето предварително писмено разрешение. Всички други имена, марки и марки се използват само за идентификационни цели и са търговски марки на съответните им собственици.

 

Промени в уебсайта

Може да актуализираме уебсайта от време на време, но съдържанието му не е непременно пълно или актуално. Можем да променим уебсайта по всяко време със или без предизвестие. Можем да спрем достъпа до уебсайта или да го затворим за неопределено време. Всеки материал на уебсайта може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме съответния материал.

 

Информация за вас и вашите посещения на уебсайта

Ние събираме и използваме информация за вас в съответствие с нашата „Политика за поверителност”. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с такова събиране и използване и декларирате и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

 

Линкове от уебсайта

Уебсайтът съдържа линкове/връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни. Например, уебсайтът може да включва връзки към статии за нас, които се появяват на новинарски уебсайтове, които се управляват от трети страни. Моля, имайте предвид, че всички връзки към сайтове и ресурси на трети страни са предоставени за ваше удобство и не представляват спонсорство или одобрение от REIB на съдържанието, политиките или практиките на тези свързани сайтове и ресурси.

Свързаните сайтове и ресурси не се управляват, контролират или поддържат от нас и ние не носим отговорност за наличността, съдържанието, сигурността, политиките или практиките на свързаните сайтове и ресурси, включително политики и практики за поверителност. Ако решите да осъществите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с този уебсайт, вие го правите изцяло на свой риск и при спазване на правилата и условията за използване на тези уебсайтове.

 

Географски ограничения

Собственикът на уебсайта е базиран в София, България. Предоставяме този уебсайт за използване в цял свят.

 

Отказ от гаранции

Вие се съгласявате, че ние не можем и не гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от интернет или уебсайта, не съдържат вируси. Вие носите отговорност за прилагането на процедури които да удовлетворят вашите изисквания за антивирусна защита и въвеждането и изхода на данни, както и за поддържането на средства, външни за нашия сайт, за всякаква реконструкция на загубени данни.

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНА АТАКА ЗА ОТКАЗ НА УСЛУГА, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ВРЕДНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАРАЗЯТ ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ СОБСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ДОСТЪПА ДО УЕБСАЙТА ИЛИ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕГО ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН КЪМ НЕГО.

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УЕБСАЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНИ. ЛИЦАТА, СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА, НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ СИГУРНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТ ИЛИ НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ, НИКОЕ ОТ ЛИЦАТА, СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЛИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ ГО ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

 

С НАСТОЯЩОТО НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

 

ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ СЕ АФЕКТИРА ОТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ФИЛИАЛИTE, ДОСТАВЧИЦИTE НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИTE, АГЕНТИTE ИЛИ ДИРЕКТОРИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, СЪГЛАСНО КАКВАТО И ДА Е ПРАВНА ТЕОРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА УПОТРЕБА ИЛИ ДОСТЪП, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ДО УЕБСАЙТА, ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ НЕГО, ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЛИЧНИ НАВРЕДИ, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА ДОСТЪП, ЗАГУБА НА ДАННИ И ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГО ДЕЙСТВИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, ДОРИ АКО ТО Е ПРЕДВИДИМО.

 

Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на отговорността за косвени или случайни щети, части от горното ограничение може да не се отнасят за вас. В такива юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от приложимото законодателство. Проверете вашите местни закони за всякакви ограничения или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате REIB, неговите филиали, доставчици, партньори и всеки от служителите, директори, попечители, членове, мениджъри, изпълнители, брокери, агенти и представители на всякакви искове, задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разноски или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с нарушаването от ваша страна на настоящите „Условия за ползване” или вашето използване или достъп до уебсайта, включително, без ограничение, всяко използване на съдържанието на Уебсайта, различно от изрично разрешеното в настоящите „Условия за ползване” или Вашето използване или достъп до информация, получена от Уебсайта.

 

Приложим закон, юрисдикция и отказ от жури

Тези „Условия за ползване” и всеки спор или иск, произтичащ от или свързан с тях, техният предмет или формирането им (във всички случаи, включително извъндоговорни спорове или искове) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се привежда в действие разпоредба или правило за избор или конфликт на закони (независимо дали на България или на друга юрисдикция).

 

Всеки съдебен процес, действие или производство, произтичащо от или свързано с настоящите „Условия за ползване” на уебсайта, ще бъде образувано в българския съд. Вие се съгласявате да се откажете от всички възражения срещу упражняването на юрисдикция над вас от такъв съд и за място ви в такъв съд.

 

До степента, разрешена от закона, ако някакъв спор или иск доведе до съдебен процес, вие и ние съзнателно и доброволно се съгласяваме, че съдия, без жури, ще реши случая.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЪЗНАТЕЛНО И ДОБРОВОЛНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВИЕ И НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪД СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.

 

Ограничение във времето за подаване на щети

ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ” ИЛИ УЕБСАЙТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПОЧНАТО В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ТАКОВА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК Е ЗАБРАНЕН.

 

Отказ

Никакъв отказ от настоящите „Условия за ползване” от страна на Renewable Energy Insurance Broker няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такова правило или условие или което и да е друго правило или условие, и всяка невъзможност на REIB да предяви право или разпоредба съгласно тези „Условия за ползване” няма да представляват отказ от такова право или разпоредба.

 

Ако която и да е разпоредба от тези „Условия за ползване” бъде счетена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде премахната или ограничена до минималната степен, така че останалите разпоредби от „Условия за ползване” да продължат да действат в пълна сила и действие.

 

Изпълнението на „Условията за ползване” от наша страна е предмет на приложимото законодателство и правен процес и нищо, съдържащо се в тези „Условия за ползване”, не е дерогация от правото ни да изпълняваме правителствени, съдебни и правоприлагащи искания или изисквания, свързани с вашето използване и достъп до Уебсайт или информация, предоставена на или събрана от нас във връзка с такова използване.

 

Цялостно споразумение

Условията за ползване (включително нашата „Политика за поверителност”) представляват единственото и цялостно споразумение между вас и Renewable Energy Insurance Broker по отношение на уебсайта и заместват всички предишни и текущи разбирания, споразумения, изявления и гаранции, както писмени, така и устни, по отношение на уебсайтът.

 

Наследници и правоприемници

Тези „Условия за ползване” са обвързващи за вас и REIB, както и за вашите и нашите приемници, правоприемници, изпълнители, наследници и законни представители (според случая). Не можете да прехвърляте правата или задълженията си съгласно тези „Условия за ползване” без нашето предварително писмено съгласие и всяко предполагаемо прехвърляне без такова съгласие ще бъде невалидно и без сила и действие.

 

Вашите коментари и притеснения

Ако имате въпроси или коментари, моля свържете се с нас на:

 

Renewable Energy Insurance Broker

58 Bulgaria, Office 6, Sofia, 1680, Bulgaria

T: 02 468 1313

E: info@reib-us.com

 

Уебсайтът е © 2021 – REIB и неговите лицензодатели (според случая), всички права запазени. REIB™ и свързаното с него лого са марки за услуги на Renewable Energy Insurance Broker. и не може да се използва или показва по никакъв начин без неговото предварително писмено съгласие във всеки един случай.