Currently browsing: Interview

Проходихме в България, достигнахме до проекти на четири континента

Фокусът върху възобновяемите енергийни източници досега винаги е бил свързан с реализацията на самите проекти, цената и околната среда. Как стана така, че се насочихте към застраховането на такива проекти? През 2011 г. бяхме потърсени от германски инвеститор, който беше закупил соларен проект и търсеше застрахователен продукт, отговарящ на няколко специфични изисквания. След кратко проучване […]

Read more
Delyan Iliev REIB

Our team of professionals meets the specific needs of the solar industry

Delyan Iliev managing director of Renewable Energy Insurance Broker Delyan Iliev is the managing director of Renewable Energy Insurance Broker. The company is specialized in offering insurance products for solar power plants. Through its offices in New York, Berlin and Sofia they provide services worldwide. Would you like to briefly present Renewable Energy Insurance Broker […]

Read more